KONTAKT
VLASNIK: JURICA I IVANA MILATIĆ
ADRESA:
SVETA NEDJELJA b.b. 21450 HVAR
TELEFON: ++385(0)21-745-733
GSM: ++385(0)91-5166-255
Email: tamaris@hi.t-com.hr